Sıtkı Koçman Vakfı Burs Başvuru Duyurusu           Kurulduğu günden bu yana eğitime destek olmayı amaçlayan Vakfımız, 2019-2020 Eğitim Öğretim döneminde de SKV Burs, Destek ve Ödül Yönergeleri şartlarını taşıyan önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilere burs verecektir. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı bursları için başvurular 01 - 31 Ekim 2019  tarihleri arasında yapılacaktır. Muğla il merkezinde Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerde okuyan öğrenciler başvurularını “Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi No: 25/2 Kötekli / MUĞLA adresindeki Sıtkı Koçman Vakfı’na şahsen, Muğla ilçelerindekiler eğitim gördüğü Okul Yönetimi aracılığı ile, diğer illerden de posta ile müracaat kabul edilecektir.

 

Ö N E M L İ  NOT:

Başvuru sahiplerinin örnekleri hemen alttaki linklerde bulunan “Öğrenci Tanıtma Belgesi” ile “Vicdani Yükümlülük Belgesi”ni bilgisayarda eksiksiz olarak doldurup, çıktısını aldıktan sonra imzalayarak, istenen diğer belgelerle birlikte teslim etmesi gerekmektedir.

Ek 1 - SKV Öğrenci Tanıtma Belgesi

Ek 2 - SKV Yurtiçi Burslusu Vicdanî Yükümlülük Belgesi

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGE VE ÖZELLİKLER ŞUNLARDIR

1- Öğrenci Tanıtma Belgesi (Yukarıdaki linkten indirip bilgisayarda eksiksiz doldurunuz.)

2- Vicdani Yükümlülük Belgesi (Yukarıdaki linkten indirip bilgisayarda eksiksiz doldurunuz.)

3- Öğrenci Belgesi (Okuldan alınacak)

4- Aile Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aileyi gösteren vukuatlı),

5- Savcılık sabıka kaydı,

6- Ailenin (Anne, Baba veya maddi destek aldığı akrabalarının) gelir durumunu gösteren belgeler (Maaş bordrosu, vergi levhası v.b.)

7- T.C. sınırları içerisinde bulunan anne ve baba adına kayıtlı gayrimenkullerini gösteren                           (gayrimenkul olsa da – olmasa da) Tapu Sicil Müdürlüklerinden alınacak belge ve tapu fotokopileri

8- Aile kirada oturuyor ise kira kontratı fotokopisi

9- Üniversitede disiplin cezası almamış olduğunu gösteren resmî belge (Öğrenci Belgesi üzerine de işletilebilir),

10- Okuyan kardeşlerin öğrenci belgeleri,

11- Özürlü, şehit, gazi, yetiştirme ve vakıf yurdu öğrenciler var ise bu durumlarıyla ilgili evraklar,

12- Kimlik Fotokopisi

13- Başarı Belgesi:

1. Hazırlık, ön lisans veya lisans öğrenimine yeni başlayan öğrenci için, ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi fotokopisi ile Üniversiteye giriştikteki başarı sırasını gösteren Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınacak belge;

2. Ön lisans ve lisans öğrenimi ara sınıf adayları için genel not ortalamasını gösteren Transkrip'in aslı veya Üniversitece onaylı fotokopisini;

            ( Maddî imkândan mahrum ara sınıf öğrencileri için burs, başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4 olan öğrenciler ile sadece bir dersten başarısız olan ve genel not ortalaması en az 2.00/4 olan öğrencilere tahsis edilir. Genel not ortalaması yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bunun için her ara sınıf adayı, öğrenci not belgesini Öğrenci Tanıtma Belgesi’ne ekler ve Burs Komisyonuna verir.)

3. Tezli yüksek lisans adayı için lisans bitirme transkripti ve Yükseklisans öğrenci notlarını gösteren belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı fotokopisini;

(Üniversiteye bağlı enstitülerde lisansüstü eğitim (tezli yüksek lisans ve doktora) yapan başarılı ve/veya maddî imkânı kısıtlı olan öğrencilere  burs verilir. Tezli yüksek lisans için öğrencinin lisans mezuniyet notunun en az 3.00/4 veya 75/100; doktora için ise yüksek lisans mezuniyet notunun (lisans öğreniminden sonra doktoraya başlayanlar için lisans mezuniyet notunun) en az 3.00/4 veya 75/100 olması şarttır.
Tezli Yüksek Lisans ve Doktora ‘ya kabul edilen ancak burs müracaatını yarıyıl tamamladıktan sonra başvuran öğrencilerde, Enstitü yarıyıl not ortalamasına bakılır.     

4. Doktora adayları için, tezli yüksek lisans öğrenimi süresince almış olduğu dersleri (lisans öğreniminden sonra doktoraya başlayanlar için lisans derslerini)  gösteren öğrenci not belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı fotokopisini;

14- Tezli Yüksek lisans bursu için (Yukarıdaki evraklara ek olarak);

1. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesinin fotokopisi;

2. Varsa Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) sonuç belgesinin veya eşdeğeri belgenin fotokopisi

3. Tezli yüksek lisans öğrenimine kabul edildiğini gösterir Üniversite belgesi;

4. Varsa yayın listesi ve yayınlardan birer kopya.

 

15- Doktora bursu için (Yukarıdaki evraklara ek olarak);

1. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesinin fotokopisi;

2. Varsa Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) sonuç belgesinin veya eşdeğeri belgenin fotokopisi;

3. Yüksek lisans tezinin özeti;

4. Aday tarafından hazırlanmış tezi ile ilgili ayrıntılı araştırma plânı (tez konusu belli olmayanlardan istenmez)

5. Doktoraya kabul edildiğini gösterir Üniversite belgesi.

6. Varsa yayın listesi ve yayınlardan birer kopya.

 

Ayrıca SKV burslarına başvuru tarihinde adayların;

  • Hazırlık, ön lisans ve lisans eğitimi düzeyinde 23;
  • Tezli yüksek lisans düzeyinde 26;
  • Doktora düzeyinde 28 yaşından büyük olmamaları şarttır.
  • Askerlik görevini uzun süreli olarak yapmış erkek adaylara 2 yaş daha eklenebilir.

Daha önce bursa başvurmamış ara sınıflarda okuyan adaylar ile yatay ve/veya dikey geçişle Üniversiteye gelmiş adaylar için, bu Yönerge’nin 5. ve 6. MADDE şartlarını taşımaları halinde, başvurdukları sınıfa göre 23 yaş sınırına gerekli ilâvede bulunulur.

Diğer şartlı bağış bursları için, şartlı bağışta bulunanların isteklerine göre hareket edilir.  

  • Adayların herhangi bir kurum yada kuruluştan karşılıksız burs almıyor olmaları gerekmektedir. (Kredi Yurtlar Kurumunun verdiği Öğrenim ve Katkı Kredi hariç)