MUĞLA DIŞINDAKİ ÜNİVERSİTELERDE OKUYAN BURSİYER ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!!!!   

  2020-2021 eğitim öğretim döneminde Vakfımızdan burs  alan öğrencilerimizin; 2021-2022 eğitim öğretim yılında da burslarının devam edip etmeyeceğinin belirlenebilmesi için buriyer öğrencilerimizin aşağıda belirtilen evrakları 27.09.2021 Pazartesi gününe kadar öncelikli olarak skv@mu.edu.tr  adresine mail  olarak (pdf formatında) göndermeleri, evrakların asıllarını da Sıtkı Koçman Vakfı’na göndermek zorundadırlar.  Evrakların asıllarını belirtilen tarihe kadar göndermeyen öğrencilerimizin bursları iptal edilecektir.

Belgeler;

- Güz Dönemine kayıt yaptırdıklarına dair Öğrenci Belgesi ıslak imzalı yada e-devlet çıktısı (Kayıt yenilenmesi yapıldıktan sonra),

- Transkriptlerinin ıslak imzalı (Bütünleme notları girilmiş en son haliyle),

- Mezun olmuş ise mezun durumunu gösteren belge,

- Okul Kaydını donduran ve/veya okul ile ilişiği kesilmiş ise onları gösteren belge ,

- disiplin cezası alıp almadıklarını gösteren belge (öğrenci belgelerine kaşe ile yazdırabilirler),

- başka yerden burs alıp almadıklarının, ( Bursiyer öğrencinin Yazılı Beyan dilekçesi)

- Yükseklisans ve doktora bursiyer öğrencilerinin yukardakilere ek olarak ayrıca danışman raporunun ve herhangi bir işte çalışıp çalışmadıklarına dair kendilerinden yazılı beyanlarının gönderilmesi gerekir.

SITKI KOÇMAN VAKFI