MUĞLA DIŞINDAKİ ÜNİVERSİTELERDE OKUYAN BURSİYER ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!!!!



 

     

       2018-2019 eğitim öğretim döneminde Vakfımızdan burs  alan öğrencilerimizin; 2019-2020 eğitim öğretim yılında da burslarının devam edip etmeyeceğinin belirlenebilmesi için buriyer öğrencilerimizin aşağıda belirtilen evrakları 20.09.2019 Cuma gününe kadar öncelikli olarak skv@mu.edu.tr  adresine mail  olarak (pdf formatında) göndermeleri, evrakların asıllarını da Sıtkı Koçman Vakfı’na göndermek zorundadırlar.  Evrakların asıllarını belirtilen tarihe kadar göndermeyen öğrencilerimizin bursları iptal edilecektir.

1- Güz Dönemine kayıt yaptırdıklarına dair Öğrenci Belgesi ıslak imzalı - yada e imzalı (Kayıt yenilenmesi yapıldıktan sonra),

2- Transkriptlerinin (Bütünleme ve yaz okulu notları girilmiş en son haliyle ıslak imzalı - yada e imzalı),

3- Mezuniyet durumlarının,

4- Kayıt donduran ve/veya ilişiği kesilenlerin,

5- Disiplin cezası alıp almadıklarının (öğrenci belgelerine kaşe ile yazdırabilirler),

6- Başka yerden burs alıp almadıklarının, ( Bursiyer öğrencinin Yazılı Beyan dilekçesi)

7- Yükseklisans ve doktora bursiyer öğrencilerinin yukardakilere ek olarak ayrıca danışman raporunun ve herhangi bir işte çalışıp çalışmadıklarına dair kendilerinden yazılı beyanlarının gönderilmesi gerekir.

SITKI KOÇMAN VAKFI