MUĞLA DIŞINDAKİ ÜNİVERSİTELERDE OKUYAN BURSİYER ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!!!!   

 

  2022-2023 eğitim öğretim döneminde Vakfımızdan burs  alan öğrencilerimizin; 2022-2023 eğitim öğretim bahar döneminde de burslarının devam edip etmeyeceğinin belirlenebilmesi için buriyer öğrencilerimizin aşağıda belirtilen evrakları 20.02.2023 Pazartesi gününe kadar Sıtkı Koçman Vakfına ait skv@mu.edu.tr  adresine mail  olarak (pdf formatında) göndermek zorundadırlar.  Evraklarını belirtilen tarihe kadar göndermeyen öğrencilerimizin bursları iptal edilecektir.

 (Kayıt yenilemeden sonra (pdf formatında) istenilen evrakları gönderen bursiyer öğrencilerimizin posta yolu ile göndermelerine gerek yoktur, mail yeterli olacaktır.)

Belgeler;

- Bahar Dönemine kayıt yaptırdıklarına dair Öğrenci Belgesi ıslak imzalı yada e-imzalı çıktısı (Kayıt yenilenmesi yapıldıktan sonra),

- Transkriptlerinin ıslak imzalı yada e-imzalı çıktısı (Bütünleme notları girilmiş en son haliyle),

- Mezun olmuş ise mezun durumunu gösteren belge,

- Okul Kaydını donduran ve/veya okul ile ilişiği kesilmiş ise onları gösteren belge ,

- Disiplin cezası alıp almadıklarını gösteren belge (öğrenci belgelerine kaşe ile yazdırabilirler),

- Başka yerden burs alıp almadıklarının, ( Bursiyer öğrencinin Yazılı Beyan dilekçesi)

- Yükseklisans ve doktora bursiyer öğrencilerinin yukardakilere ek olarak ayrıca danışman raporunun ve herhangi bir işte çalışıp çalışmadıklarına dair kendilerinden yazılı beyanlarının gönderilmesi gerekir.

SITKI KOÇMAN VAKFI