BURSİYER ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE !!!!!!!BURSİYER ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE !!!!!!!

 (  Ö N E M L İ  )

Vakfımızdan burs alan bursiyer öğrencilerimizin  her ders yılı sonunda başarı derecesini belgelendiren her SKV burslusuna aşağıdaki maddelerde belirlenen burs ödülleri verilir.

SKV Yükseköğrenim Üstün Başarı Ödülü

MADDE 32- Her eğitim-öğretim yılı sonunda genel not ortalaması en az 3.50/4 olan burslunun ertesi yıl için bursu uzatılır; SKV Üstün Başarı Belgesive ayrıca bir aylık burs ile ödüllendirilir. (Aynı şartlarla mezun olan son sınıf öğrencileri de bu ödülden yararlandırılır.)

SKV Yükseköğrenim Sınıf Birincisi Ödülü

MADDE 33- İlgili öğretim yılının güz ve bahar yarıyılı derslerini en az 3.50/4 genel not ortalaması ile başaran ve bulunduğu sınıfta birinci sırada olan öğrencinin bursu, ertesi yıl için uzatılır. SKV Sınıf Birincisi Ödülü ve ayrıca bir aylık daha burs ile ödüllendirilir.

SKV Yükseköğrenim Onur Ödülü

MADDE 34- Lisans düzeyinde yükseköğrenimini birincilikle ve yüksek şeref derecesi ile bitiren burslu, SKV Yükseköğrenim Onur Belgesi, bir aylık burs tutarı ve istediği takdirde SKV Tezli yüksek lisans bursu ile ödüllendirilir.

SKV Tezli Yüksek lisans Onur Ödülü

MADDE 35- SKV yurtiçi tezli yüksek lisans mezuniyet notu en az 3.50/4 olan SKV burslusu, SKV Yüksek lisans Onur Belgesi, iki aylık burs tutarı ve istediği takdirde SKV Doktora Bursu ile ödüllendirilir.

SKV Doktora Onur Ödülü

MADDE 36- SKV Doktora öğrenimini başarıyla tamamlayan ve doktora mezuniyet notu en az 3.50/4 olan SKV burslusu, SKV Doktora Onur Belgesi ve üç aylık burs tutarı ile ödüllendirilir.