BURSİYER ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE !!!!!!!BURSİYER ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE !!!!!!!

 (  Ö N E M L İ  )

Vakfımızdan burs alan bursiyer öğrencilerimizin  her ders yılı sonunda başarı derecesini belgelendiren her SKV burslusuna aşağıdaki maddelerde belirlenen burs ödülleri verilir.

SKV Yükseköğrenim Üstün Başarı Ödülü

MADDE 32- Her eğitim-öğretim yılı sonunda genel not ortalaması en az 3.50/4 olan SKV bursusu bir aylık burs ile ödüllendirilir. (Aynı şartlarla mezun olan son sınıf öğrencileri de bu ödülden yararlandırılır.)

SKV Yükseköğrenim Sınıf Birincisi Ödülü

MADDE 33- İlgili öğretim yılının güz ve bahar yarıyılı derslerini en az 3.50/4 genel not ortalaması ile başaran ve bulunduğu sınıfta birinci sırada olan SKV burslusu bir aylık daha burs ile ödüllendirilir.

SKV Yükseköğrenim Onur Ödülü

MADDE 34- Lisans düzeyinde yükseköğrenimini birincilikle ve yüksek şeref derecesi ile bitiren burslu,  bir aylık burs tutarı  ile ödüllendirilir.

SKV Tezli Yüksek lisans Onur Ödülü

MADDE 35- SKV yurtiçi tezli yüksek lisans mezuniyet notu en az 3.50/4 olan SKV burslusu, iki aylık burs tutarı  ile ödüllendirilir.

SKV Doktora Onur Ödülü

MADDE 36- SKV Doktora öğrenimini başarıyla tamamlayan ve doktora mezuniyet notu en az 3.50/4 olan SKV burslusu,  üç aylık burs tutarı ile ödüllendirilir.