Prof.Dr. Yusuf Ziya Erdil


Üye


1972 Şanlıurfa doğumlu olan Prof. Dr. Erdil, 1994 yılında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. 1994-95 yılları arasında Elmadağ Endüstri Meslek Lisesi’nde öğretmen olarak görev yaptıktan sonra bir yıllık özel sektör deneyimi süresince orman endüstrisi alanında danışman olarak çalıştı. 1996-2002 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Prof. Dr. Erdil yüksek lisans ve doktora öğrenimini Purdue Üniversitesi’nde tamamladı. ABD'de Amerikan Kütüphaneler Derneği (ALA) ve Ahşap Mühendisliği Derneği (APA) için proje yürütücülükleri ve mobilya performans testleri konusunda çok sayıda bilirkişilik görevlerinde bulundu.

 

2002 yılında Yardımcı Doçent olarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Bölümü’nde çalışmaya başlayan Dr. Erdil, 2003 yılında Doçent, 2008 yılında Profesör unvanını aldı.  2002-2010 yılları arasında, Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı, Senato Temsilciliği ve Teknik Eğitim ve Teknoloji Fakülteleri Dekan vekilliği görevlerini yürüttü. Çeşitli aralıklar ve sürelerde Fransa, ABD ve Avusturya'da "Ziyaretçi Profesör" olarak bulundu.   

 

Prof. Dr. Erdil ayrıca Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin uluslararasılaşma faaliyetlerinde daima aktif rol almış, 2004 yılında Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’nün kuruluşunda bulunmuş ve aralıksız olarak Koordinatör yardımcısı ve Koordinatör olarak çalışmıştır. 2005 yılından bu yana Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AB Hayatboyu Öğrenme Programı Kurum Koordinatörlüğü görevini de yürütmekte olan Dr. Erdil 2007-2008 yılları arasında, YÖK’ün yürüttüğü AB destekli "Bologna Sürecinin Türkiye’de Uygulanması" projesi dahilinde "Bologna Uzmanlığı" görevi yaptı. Erasmus ve LdV kapsamında çok sayıda projede yürütücü veya ortak olarak görev yapmakta olan Dr. Erdil aynı zamanda bu tür projelerin incelenmesinde "Bağımsız Dış Uzman" olarak görev aldı. 

 

Temel çalışma alanı mobilya performans testleri ve ürün mühendisliği olan Dr. Erdil’in saygın uluslararası dergilerde çok sayıda bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışında mezun ve devam etmekte olan Yüksek Lisans ve Doktora danışmanlıkları bulunmaktadır. Çeşitli projelerde araştırmacı ve hakem olarak yer almış, 3 adet projede ise yürütücülük görevi yapmıştır. Bilimsel ve mesleki kuruluşlara üyelikleri ve ödülleri bulunan Dr. Erdil, ulusal ve uluslararası dergilerde editörlük, danışma kurulu üyeliği ve hakemlik görevleri yapmaktadır. Kaynak dili İngilizce olan Prof. Dr. Erdil, evli ve iki çocuk babasıdır.

 

1.12.2013-25.05.2014 tarihleri arasında 2547 sayılı kanunun 13/a maddesine göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünü vekaleten yürütmüştür.